Jogi nyilatkozat

A locitrom.hu szórakoztató, közösségi portál. A locitrom.hu oldalainak képi és szöveges anyagait a látogatók és a regisztrált felhasználók töltik fel. A látogatók által feltöltött fájlok, képek és videók vizsgálaton esnek át, de csak tartalmuk és minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket és videókat külön értesítés nélkül töröljük. A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a beküldőt terhelik. A látogatók által feltöltött írások tartalmát ellenőrizzük. Minden olyan beérkezett írást, amelynek tartalmát törvényellenesnek vagy közlésre alkalmatlannak találjuk, külön értesítés nélkül töröljük. A felhasználók által küldött képeslapok tartalmáért felelősséget nem tudunk vállalni. A képeslapok küldésekor rögzítésre kerül a küldés időpontja, a küldő IP címe és a kitöltött adatok. Az Innomedio Kft, mint szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, a szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. A locitrom.hu szerkesztőinek nem áll módjában és szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. A szerkesztők jelenlegi ismeretei alapján - hivatkozva a fájlfeltöltést igénybe vevő látogatók által elfogadott licenc szerződésre - az oldal nem tartalmaz szerzői jogvédett és jogdíj köteles képeket, szövegeket és videókat. Amennyiben bizonyítható információ kerül a birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt - az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül - oldalunkról eltávolítjuk. A locitrom.hu oldalain található fájlok, képek, videók és szövegek - a képet feltöltő felhasználók által elfogadott jogi nyilatkozat alapján - magáncélra letölthetőek és felhasználhatóak. Kereskedelmi jellegű felhasználás nem engedélyezett, az ebből eredő jogi következményekért az Innomedio Kft, mint szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Innomedio Kft, mint szolgáltató az oldalak változtatásának jogát fenntartja, beleértve a felhasználók által küldött fájlok, képek, videók és írások törlését is. Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból, az oldal tartalmának törléséből eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. Az oldalakon található információk teljes vagy részleges utánközlése kizárólag a szolgáltató írásos beleegyezésével történhet. Szeged, 2010.09.09. locitrom.hu szerkesztőség